office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88

Інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню

2017

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Примітки до фінансової звітності за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал


2018

Аудиторський висновок за 2018 рік ПТ «Ломбард «УМКВ і Компанія»

Звiтнiсть  за 2018 рік ПТ «Ломбард «УМКВ і Компанія»


2019

Аудиторський висновок за 2019 рік ПТ «Ломбард «УМКВ і Компанія»

Звiтнiсть  за 2019 рік ПТ «Ломбард «УМКВ і Компанія»


2020

Аудиторський висновок за 2020 рік ПТ «Ломбард «УМКВ і Компанія»