office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88ПОТОЧНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

1. Кредити надаються фізичним особам (клієнтам) за умови передачі рухомого майна, що належить Клієнту, в заставу ломбарду. Таке майно, як правило, зберігається у ломбарді, але у деяких випадках, наприклад, якщо це великогабаритне майно, може передаватися, за згодою Клієнта, на відповідальне зберігання третім особам, у тому числі і самому Клієнту (див. «беззакладне» кредитування).


2. Максимальна сума кредиту визначається за згодою Сторін (ломбарду у особі відповідального працівника та Клієнта), після оцінювання майна, що пропонується у заставу.


3. Кредит надається у формі кредитної лінії, з можливістю використання як готівкових, так і безготівкових розрахунків згідно Правил №1.


4. Сума за користування кредитом розраховується, виходячи з наступних відсоткових ставок:

4.1. У випадку застави виробів з дорогоцінних металів

Основна відсоткова ставка 0.98% на добу (357,7% річних)
Підвищена відсоткова ставка,
що застосовується у випадку
перевищення (більш, ніж на 2 доби)
строку повернення суми кредиту
1.48% на добу (540,2% річних)

4.2. У випадку застави технічних приладів та іншого обладнання

Основна відсоткова ставка 1.05% на добу (383,25% річних)
Підвищена відсоткова ставка,
що застосовується у випадку
перевищення (більш, ніж на 2 доби)
строку повернення суми кредиту
1.55% на добу (565,75% річних)

4.3. У випадку передачі предмету застави на відповідальне зберігання Клієнту («беззакладне кредитування»)

Основна відсоткова ставка 1.50% на добу (547,50% річних)
Підвищена відсоткова ставка,
що застосовується у випадку
перевищення (більш, ніж на 2 доби)
строку повернення суми кредиту
2.50% на добу (912,50% річних)


5. Сума за користування кредитом розраховується щодобово, сплачується за фактичний строк користування кредитом, та не може бути меншою, ніж за одну добу.


6. Строк дії договору може бути від 1 до 35 діб. Після закінчення строку, дію договору кредиту може бути подовжено, за умови сплати Клієнтом суми за користування кредитом. Кількість таких подовжень не обмежена.


7. До зазначеної в договорі основної відсоткової ставки може застосовуватись знижка, розмір якої залежить від кредитної історії Клієнта-позичальника, суми кредиту, діючих у ломбарді акцій та програм лояльності.

Розмір знижки, який визначає Програмно-апаратний комплекс ломбарду в автоматичному режимі, зазначається в специфікації до договору та/або у фіскальному чеку. Знижка застосовується виключно в строк дії договору, зазначений в специфікації (чеку).


Приклад розрахунку:

При сумі кредиту 1000 грн, основній відсотковій ставці 0.98% та знижці 15%, сума за користування складе 8,33 грн. за добу

S = 1000 грн. * 0,98% * (1 – 15%) = 8.33 грн.

(Кінцеві суми округлюються до копійок згідно з математичними правилами)